Centrum Prahy od roku 1996 využívá zóny placeného parkování. Tyto zóny se netýkají pouze Prahy 1, ale i dalších centrálních částí města - například Prahy 2, 3 nebo 7. Praha 1 obsahuje modré rezidentní zóny a deset kategorií placených parkovacích zón. V některých částech Prahy se platí za parkování i v neděli, jinde ale máte parkování v této době zdarma.

Praha 2 zahrnuje modré rezidentní zóny a jedenáct kategorií placeného parkování. Najdete zde i smíšené zóny, ve kterých mohou rezidenti parkovat zdarma, ale ve všední dny se v nich dá parkovat i za poplatek. Praha 3 má dvě cenová pásma zón placeného stání a modré rezidentní zóny. Praha 7 opět disponuje modrými rezidentními zónami a třemi cenovými kategoriemi placených parkovacích zón, ve kterých se ale o víkendech neplatí.

Modrá zóna

Tato zóna je určena pro obyvatele Prahy 1, kteří zde mají trvalý pobyt, a také pro vlastníky nemovitostí či podnikatele se sídlem nebo provozovnou v Praze 1. Jejich vozy mohou tato místa využívat k dlouhodobému stání a jsou označena parkovací kartou. Na kartě je vyznačena oblast, ve které mohou parkovat. Bez parkovací karty je zde možné parkovat pouze v čase od 6:00 do 8:00. V ostatních hodinách bez vlastnictví karty nesmí být doba vašeho parkování delší než 3 minuty.

Zelená zóna

Tato zóna je určena ke střednědobému stání a doba maximálního stání je omezena na 6 hodin. V parkovacím automatu si musíte zakoupit lístek a ten umístit za přední sklo vozidla. Cena i doba parkování se uvádí na lístku. Placené stání můžete využít ve všední dny i o víkendu, kdy se za parkování v určitých oblastech také platí.

Oranžová zóna

Tato zóna je určena pro krátkodobé stání vozidel v Praze 1. Stát na těchto místech můžete maximálně 2 hodiny a platbu opět provedete v parkovacím automatu. Lístek umístíte za přední sklo vozidla a parkovat zde můžete ve všední dny i o víkendu.

Kromě oranžových zón fungují také smíšené zóny, které kombinují oranžovou a modrou zónu. Dlouhodobě zde mohou parkovat rezidenti s parkovací kartou. Pokud ale vaše parkování nepřekročí 2 hodiny, můžete si v parkovacím automatu zakoupit lístek a zaplatit si parkování.

zóny pro parkování v Praze

zdroj: Praha1.cz